Hanna Majszczyk nowy Of Counsel

01.10.2017

Z dniem 1 października do zespołu Kancelarii dołączyła pani Hanna Majszczyk na stanowisko Of Counsel.

Hanna Majszczyk

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów. Współtworzyła przepisy prawa podatkowego, w tym w zakresie przepisów podatku od towarów i usług. Autorka i współautorka komentarzy do ustawy o podatku od towarów i usług oraz artykułów dotyczących tego podatku. Wieloletni dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów. Brała udział w przygotowywaniu interpretacji przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Z ramienia Ministra Finansów brała udział w postępowaniach podatkowych oraz wydawaniu decyzji administracyjnych. Wielokrotnie reprezentowała Ministra Finansów w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym.  Reprezentowała też Rząd przed TSUE.  W ostatnich latach pełniła funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, nadzorującego budżet państwa oraz komórki finasowania sfery społecznej, gospodarczej, samorządu terytorialnego oraz instytucje płatnicze.

Jest doradcą podatkowym. 

Następne artykuły

Zobacz wszystkie