Fuzje i przejęcia

Prawnicy Stolarek&Grabalski posiadają bogate doświadczenie w zakresie transakcji fuzji i przejęć na rynku polskim. Nasz zespół doradzał zarówno dużym podmiotom, w tym spółkom publicznym oraz funduszom private equity/venture capital, jak również przedsiębiorstwom o charakterze rodzinnym. Prawnicy Stolarek&Grabalski pracowali nad transakcjami na rynku polskim oraz międzynarodowym, realizując je we współpracy z doradcami z innych jurysdykcji.

W naszej praktyce przeważają transakcje w sektorze przemysłowym, dóbr konsumpcyjnych (FMCG) oraz IT.

Zakres doradztwa:

  • przygotowanie prawnej struktury transakcji;
  • badanie due diligence;
  • postępowanie antymonopolowe;
  • przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej;
  • pozyskanie finansowania na realizację transakcji.

Zespół:

arkadiusz.grabalski@msag.pl
Arkadiusz Grabalski

Arkadiusz Grabalski
Wspólnik, Radca Prawny

Arkadiusz Grabalski
marek.kempinski@msag.pl
Marek Kempiński

Marek Kempiński
Wspólnik, Radca Prawny

Marek Kempiński
Andrzej Siemiątkowski

Andrzej Siemiątkowski
Of Counsel

Andrzej Siemiątkowski
Michael Davies

Michael Davies
Of Counsel

Michael Davies
Ewa Jastrzębska

Ewa Jastrzębska
Adwokat

Ewa Jastrzębska
Justyna Fedyszyn

Justyna Fedyszyn
Radca Prawny

Justyna Fedyszyn
Paulina Banasik

Paulina Banasik
Radca Prawny

Paulina Banasik

Projekty

Nabycie udziałów R2G Polska sp. z o.o. przez fundusz private equity 21 Concordia

Doradztwo na rzecz funduszu private equity 21 Concordia w związku z nabyciem znaczącego pakietu udziałów R2G Polska sp. z o.o. Transakcja obejmowała audyt prawny spółki, negocjacje warunków transakcji oraz postępowanie antymonopolowe.

Nabycie akcji Adesso S.A. przez 21 Concordia 1 S.A.R.L.

Doradztwo na rzecz funduszu private equity 21 Concordia 1 S.A.R.L. w związku z nabyciem akcji Adesso S.A. (branża odzieżowa). Zakres doradztwa obejmował opracowanie struktury transakcji, audyt prawny spółki, negocjacje warunków transakcji oraz przygotowanie dokumentacji transakcji. Wartość transakcji: 35 mln PLN.

Nabycie udziałów Europa System sp. z o.o. przez grupę Paged S.A.

Doradztwo na rzecz udziałowców Europa System sp. z o.o. (branża przemysłowa) w związku z nabyciem udziałów spółki przez grupę Paged S.A. Zakres doradztwa obejmował opracowanie struktury transakcji, audyt prawny spółki, negocjacje warunków transakcji oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji transakcji. Wartość transakcji: ok. 90 mln PLN.

Nabycie przedsiębiorstwa od Dr. Oetker Polska sp. z o.o.

Doradztwo na rzecz Mazowieckiej Spółki Mleczarskiej S.A. w związku z nabyciem przedsiębiorstwa od Dr. Oetker Polska sp. z o.o. Zakres doradztwa obejmował opracowanie struktury transakcji, audyt prawny nabywanego przedsiębiorstwa, negocjacje warunków transakcji oraz przygotowanie dokumentacji transakcji.

Zobacz wszystkie

Zbycie udziałów Energop sp. z o.o. przez Polimex-Mostostal S.A.

Doradztwo na rzecz Polimex-Mostostal S.A. (branża przemysłowa) w związku ze zbyciem udziałów Energop sp. z o.o. Zakres doradztwa obejmował opracowanie struktury transakcji, negocjacje warunków transakcji oraz przygotowanie całości dokumentacji transakcji. Wartość transakcji: ok. 30 mln PLN.

Nabycie udziałów Apriso sp. z o.o. przez grupę Dassault Systèmes

Doradztwo na rzecz Dassault Systèmes w związku z nabyciem przez grupę udziałów Apriso sp. z o.o. Zakup udziałów był elementem transakcji przejęcia przez Dassault Systèmes aktywów innej grupy kapitałowej działającej w tej samej branży. Zakres doradztwa obejmował audyt prawny aktywów Zbywcy znajdujących się w Polsce oraz udział w przygotowaniu dokumentacji transakcji.

Nabycie akcji Sefako S.A. oraz udziałów Energomontaż Północ Gdynia sp. z o.o. przez MS TFI S.A.

Doradztwo na rzecz Polimex-Mostostal S.A. (branża przemysłowa) w związku z nabyciem akcji Sefako S.A. oraz udziałów Energomontaż Północ Gdynia sp. z o.o. Zakres doradztwa obejmował opracowanie struktury transakcji, negocjacje warunków transakcji oraz przygotowanie całości dokumentacji transakcji. Wartość transakcji: ponad 100 mln PLN.

Nabycie udziałów Home.pl sp. z o.o. przez V4C Eastern Europe Holding III Limited

Doradztwo na rzecz JKS s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu – udziałowca Home.pl sp. z o.o. (branża IT) w związku z nabyciem udziałów przez V4C Eastern Europe Holding III Limited. Zakres doradztwa obejmował uczestnictwo w opracowaniu struktury transakcji, negocjacje warunków oraz przygotowanie dokumentacji transakcji. Wartość transakcji: ponad 100 mln PLN.

Nabycie przez grupę Polmlek udziałów spółki z grupy Arla w Polsce

Doradztwo na rzecz grupy Polmlek (branża spożywcza) w związku z nabyciem udziałów spółki z grupy Arla w Polsce. Zakres doradztwa obejmował opracowanie struktury transakcji, audyt prawny spółki, negocjacje warunków transakcji oraz przygotowanie dokumentacji transakcji.

Nabycie akcji Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury S.A. przez Budimex S.A.

Doradztwo na rzecz Budimex S.A. w związku z nabyciem akcji Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury S.A. Zakres doradztwa obejmował opracowanie struktury transakcji, audyt prawny spółki, negocjacje warunków transakcji oraz przygotowanie dokumentacji transakcji. Wartość transakcji: ok. 100 mln PLN.

Nabycie udziałów Budlex sp. z o.o. przez Erbud S.A.

Doradztwo na rzecz udziałowców Budlex sp. z o.o. (branża deweloperska) w związku z nabyciem udziałów spółki przez Erbud S.A. Zakres doradztwa obejmował udział w opracowaniu struktury transakcji, negocjacje warunków transakcji oraz przygotowanie dokumentacji transakcji.

Nabycie udziałów Coifer s.r.o. przez Polimex-Mostostal S.A.

Doradztwo na rzecz Polimex-Mostostal S.A. (budownictwo przemysłowe) w związku z nabyciem udziałów Coifer s.r.o. Zakres doradztwa obejmował opracowanie struktury transakcji, negocjacje warunków transakcji oraz przygotowanie dokumentacji transakcji. Podczas pracy nad tym kontraktem współpracowaliśmy z rumuńskim doradcą prawnym. Wartość transakcji: 18 mln EUR.