Fuzje i przejęcia

Prawnicy Stolarek i Wspólnicy posiadają bogate doświadczenie w zakresie transakcji fuzji i przejęć na rynku polskim. Nasz zespół doradzał zarówno dużym podmiotom, w tym spółkom publicznym oraz funduszom private equity/venture capital, jak również przedsiębiorstwom o charakterze rodzinnym. Prawnicy Stolarek i Wspólnicy pracowali nad transakcjami na rynku polskim oraz międzynarodowym, realizując je we współpracy z doradcami z innych jurysdykcji.

W naszej praktyce przeważają transakcje w sektorze przemysłowym, dóbr konsumpcyjnych (FMCG) oraz IT.

Zakres doradztwa:

  • przygotowanie prawnej struktury transakcji;
  • badanie due diligence;
  • postępowanie antymonopolowe;
  • przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej;
  • pozyskanie finansowania na realizację transakcji.

Projekty

Zbycie udziałów Energop sp. z o.o. przez Polimex-Mostostal S.A.

Doradztwo na rzecz Polimex-Mostostal S.A. (branża przemysłowa) w związku ze zbyciem udziałów Energop sp. z o.o. Zakres doradztwa obejmował opracowanie struktury transakcji, negocjacje warunków transakcji oraz przygotowanie całości dokumentacji transakcji. Wartość transakcji: ok. 30 mln PLN.

Nabycie udziałów Apriso sp. z o.o. przez grupę Dassault Systèmes

Doradztwo na rzecz Dassault Systèmes w związku z nabyciem przez grupę udziałów Apriso sp. z o.o. Zakup udziałów był elementem transakcji przejęcia przez Dassault Systèmes aktywów innej grupy kapitałowej działającej w tej samej branży. Zakres doradztwa obejmował audyt prawny aktywów Zbywcy znajdujących się w Polsce oraz udział w przygotowaniu dokumentacji transakcji.

Nabycie akcji Sefako S.A. oraz udziałów Energomontaż Północ Gdynia sp. z o.o. przez MS TFI S.A.

Doradztwo na rzecz Polimex-Mostostal S.A. (branża przemysłowa) w związku z nabyciem akcji Sefako S.A. oraz udziałów Energomontaż Północ Gdynia sp. z o.o. Zakres doradztwa obejmował opracowanie struktury transakcji, negocjacje warunków transakcji oraz przygotowanie całości dokumentacji transakcji. Wartość transakcji: ponad 100 mln PLN.

Nabycie akcji Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury S.A. przez Budimex S.A.

Doradztwo na rzecz Budimex S.A. w związku z nabyciem akcji Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury S.A. Zakres doradztwa obejmował opracowanie struktury transakcji, audyt prawny spółki, negocjacje warunków transakcji oraz przygotowanie dokumentacji transakcji. Wartość transakcji: ok. 100 mln PLN.

Zobacz wszystkie

Nabycie udziałów Budlex sp. z o.o. przez Erbud S.A.

Doradztwo na rzecz udziałowców Budlex sp. z o.o. (branża deweloperska) w związku z nabyciem udziałów spółki przez Erbud S.A. Zakres doradztwa obejmował udział w opracowaniu struktury transakcji, negocjacje warunków transakcji oraz przygotowanie dokumentacji transakcji.

Nabycie udziałów Coifer s.r.o. przez Polimex-Mostostal S.A.

Doradztwo na rzecz Polimex-Mostostal S.A. (budownictwo przemysłowe) w związku z nabyciem udziałów Coifer s.r.o. Zakres doradztwa obejmował opracowanie struktury transakcji, negocjacje warunków transakcji oraz przygotowanie dokumentacji transakcji. Podczas pracy nad tym kontraktem współpracowaliśmy z rumuńskim doradcą prawnym. Wartość transakcji: 18 mln EUR.