Infrastruktura i nieruchomości

Kancelaria Stolarek i Wspólnicy uczestniczyła w realizacji znaczących projektów infrastrukturalnych, związanych w szczególności z branżą transportową i energetyczną. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w projektach realizowanych w oparciu o międzynarodowe wzory umowne (FIDIC).

Kancelaria wielokrotnie doradzała również Klientom realizującym inwestycje budowlane oraz projekty o podobnym charakterze.

Zakres doradztwa:

  • przygotowanie dokumentacji prawnej projektu;
  • bieżąca obsługa prawna inwestycji;
  • przygotowanie dokumentacji związanej z roszczeniami umownymi;
  • doradztwo w zakresie sporów związanych z projektami infrastrukturalnymi i budowlanymi.

Projekty

Doradztwo na rzecz dewelopera w związku z inwestycją budowlaną

Doradztwo na rzecz dewelopera w związku z inwestycją budowlaną. Zakres prac obejmował wsparcie w postępowaniach sądowych wszczętych przeciwko deweloperowi w celu zablokowania inwestycji.

Doradztwo na rzecz dewelopera w związku z inwestycją budowlaną

Doradztwo na rzecz dewelopera w związku z inwestycją budowlaną. Zakres prac obejmował kompleksowe badanie prawne nieruchomości przeznaczonej pod realizację inwestycji, w tym potencjalnych skutków roszczeń byłych właścicieli nieruchomości.

Doradztwo na rzecz LitPolLink sp. z o.o. w związku z projektem mostu energetycznego Polska-Litwa

Doradztwo na rzecz LitPolLink sp. z o.o. w związku z projektem mostu energetycznego Polska-Litwa. Zakres prac obejmował kompleksowe opracowanie prawnych aspektów realizacji inwestycji budowlanej polegającej na połączeniu systemów energetycznych Polski i Litwy w ramach projektu LitPolLink.