Infrastruktura i nieruchomości

Kancelaria Stolarek&Grabalski uczestniczyła w realizacji znaczących projektów infrastrukturalnych, związanych w szczególności z branżą transportową i energetyczną. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w projektach realizowanych w oparciu o międzynarodowe wzory umowne (FIDIC).

Kancelaria wielokrotnie doradzała również Klientom realizującym inwestycje budowlane oraz projekty o podobnym charakterze.

Zakres doradztwa:

  • przygotowanie dokumentacji prawnej projektu;
  • bieżąca obsługa prawna inwestycji;
  • przygotowanie dokumentacji związanej z roszczeniami umownymi;
  • doradztwo w zakresie sporów związanych z projektami infrastrukturalnymi i budowlanymi.

Zespół:

arkadiusz.grabalski@msag.pl
Arkadiusz Grabalski

Arkadiusz Grabalski
Wspólnik, Radca Prawny

Arkadiusz Grabalski
agnieszka.skowron@msag.pl
Agnieszka Skowron

Agnieszka Skowron
Radca Prawny

Agnieszka Skowron
Andrzej Siemiątkowski

Andrzej Siemiątkowski
Of Counsel

Andrzej Siemiątkowski
Michael Davies

Michael Davies
Of Counsel

Michael Davies
Daniel Plichta

Daniel Plichta
Radca Prawny

Daniel Plichta
Katarzyna Nowicka

Katarzyna Nowicka
Adwokat

Katarzyna Nowicka
Justyna Fedyszyn

Justyna Fedyszyn
Radca Prawny

Justyna Fedyszyn
Paulina Banasik

Paulina Banasik
Radca Prawny

Paulina Banasik

Projekty

Doradztwo na rzecz Polimex-Mostostal S.A. w związku ze zbyciem nieruchomości

Doradztwo na rzecz Polimex-Mostostal S.A. w związku ze zbyciem nieruchomości położonych na terenie portu morskiego oraz specjalnej strefy ekonomicznej. Zakres doradztwa obejmował audyt prawny nieruchomości oraz przygotowanie dokumentacji transakcji.

Doradztwo na rzecz dewelopera w związku z inwestycją budowlaną

Doradztwo na rzecz dewelopera w związku z inwestycją budowlaną. Zakres prac obejmował wsparcie w postępowaniach sądowych wszczętych przeciwko deweloperowi w celu zablokowania inwestycji.

Doradztwo na rzecz banku w związku z audytem prawnym inwestycji budowlanej

Doradztwo na rzecz banku w związku z audytem prawnym inwestycji budowlanej. Zakres audytu prawnego obejmował nieruchomości kredytobiorcy, decyzje administracyjne uzyskane przez kredytobiorcę w związku z planowaną inwestycją – budową zakładu produkcyjnego, jak również umowy z wykonawcami planowanej inwestycji.

Doradztwo na rzecz dewelopera w związku z realizacją inwestycji budowlanej

Doradztwo na rzecz dewelopera w związku z realizacją inwestycji budowlanej. Zakres prac obejmował udział w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę (w tym postępowaniach wszczętych przez właścicieli nieruchomości sąsiednich) oraz przygotowaniem dokumentacji umownej dotyczącej sprzedaży lokali mieszkalnych.

Zobacz wszystkie

Doradztwo na rzecz dewelopera w związku z inwestycją budowlaną

Doradztwo na rzecz dewelopera w związku z inwestycją budowlaną. Zakres prac obejmował kompleksowe badanie prawne nieruchomości przeznaczonej pod realizację inwestycji, w tym potencjalnych skutków roszczeń byłych właścicieli nieruchomości.

Doradztwo na rzecz spółki energetycznej w związku z audytem prawnym farmy wiatrowej

Doradztwo na rzecz spółki energetycznej w związku z audytem prawnym farmy wiatrowej. Zakres audytu prawnego obejmował prawidłowość procesu budowlanego oraz wydane w tym procesie decyzje administracyjne.

Doradztwo na rzecz LitPolLink sp. z o.o. w związku z projektem mostu energetycznego Polska-Litwa

Doradztwo na rzecz LitPolLink sp. z o.o. w związku z projektem mostu energetycznego Polska-Litwa. Zakres prac obejmował kompleksowe opracowanie prawnych aspektów realizacji inwestycji budowlanej polegającej na połączeniu systemów energetycznych Polski i Litwy w ramach projektu LitPolLink.

Doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy w związku z realizacją budowy odcinka autostrady A4

Doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy w związku z realizacją budowy odcinka autostrady A4. Zakres prac obejmował doradztwo w zakresie zgłaszania roszczeń do GDDKiA jako zamawiającego oraz uprawnień kontraktowych wykonawcy.

Doradztwo na rzecz członka konsorcjum generalnych wykonawców w związku z realizacją budowy odcinka autostrady A2

Doradztwo na rzecz członka konsorcjum generalnych wykonawców w związku z realizacją budowy odcinka autostrady A2. Zakres prac obejmował doradztwo w zakresie procedur FIDIC, w tym zgłaszania przez wykonawców roszczeń do GDDKiA jako zamawiającego oraz przygotowywanie i negocjowanie umów z podwykonawcami.

Doradztwo na rzecz konsorcjum generalnych wykonawców w związku z realizacją budowy odcinka autostrady A4

Doradztwo na rzecz konsorcjum generalnych wykonawców w związku z realizacją budowy odcinka autostrady A4. Zakres prac obejmował doradztwo w zakresie procedur FIDIC, w tym zgłaszania przez wykonawców roszczeń do GDDKiA jako zamawiającego oraz przygotowywanie i negocjowanie umów z podwykonawcami.