Podmioty publiczne

Z naszej ekspertyzy korzystają między  innymi takie podmioty prawa publicznego jak: spółki Skarbu Państwa, państwowe instytuty badawcze, samorządy terytorialne oraz gminy. Działamy w wielu sferach zapewniając szybkie i profesjonalne rozwiązanie indywidualnych problemów prawnych.

Zakres doradztwa:

Doradztwo w sprawach ustrojowych dotyczących jednostek samorządu terytorialnego oraz obsługa podatkowa podmiotów publicznych
• Doradztwo w zakresie wynagradzania i łączenia funkcji przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w podmiotach publicznych (tzw. ustawa kominowa oraz ustawa antykorupcyjna)
• Doradztwo w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej, w tym reprezentacja w sporach odmowy dostępu do nich
• Doradztwo w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Zespół:

michal.stolarek@msag.pl
Michał Stolarek

Michał Stolarek
Wspólnik Zarządzający, Radca Prawny

Michał Stolarek
hanna.majszczyk@msag.pl
Hanna Majszczyk

Hanna Majszczyk
Of Counsel

Hanna Majszczyk
Piotr Wesołowski

Piotr Wesołowski
Radca Prawny

Piotr Wesołowski
Zofia Kozłowska

Zofia Kozłowska
Aplikant Radcowski

Zofia Kozłowska

Projekty

Doradztwo na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu

Doradztwo na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu przy restrukturyzacji Stoczni Szczecińskiej Nowej S.A. i Stoczni Gdynia S.A.

Reprezentacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.

Reprezentacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Warszawy.

Obsługa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Obsługa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę i serwis autobusów na rzecz Miejskich Zakładów Autobusowych sp. z o.o.

Obsługa podatkowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji sp. z o.o.

Obsługa podatkowa spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji sp. z o.o. przy obniżeniu kapitału zakładowego i wydaniu nieruchomości wspólnikowi tytułem wynagrodzenia za zbycie udziałów w celu umorzenia.

Zobacz wszystkie

Doradztwo na rzecz m.st. Warszawy przy likwidacji jednostki budżetowej

Kompleksowe doradztwo na rzecz m.st. Warszawy przy likwidacji jednostki budżetowej (Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych) i wniesieniu pozostałego po niej majątku do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.