Podmioty publiczne

Z naszej ekspertyzy korzystają między  innymi takie podmioty prawa publicznego jak: spółki Skarbu Państwa, państwowe instytuty badawcze, samorządy terytorialne oraz gminy. Działamy w wielu sferach zapewniając szybkie i profesjonalne rozwiązanie indywidualnych problemów prawnych.

Zakres doradztwa:

Doradztwo w sprawach ustrojowych dotyczących jednostek samorządu terytorialnego oraz obsługa podatkowa podmiotów publicznych
• Doradztwo w zakresie wynagradzania i łączenia funkcji przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w podmiotach publicznych (tzw. ustawa kominowa oraz ustawa antykorupcyjna)
• Doradztwo w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej, w tym reprezentacja w sporach odmowy dostępu do nich
• Doradztwo w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Projekty

Doradztwo na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu

Doradztwo na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu przy restrukturyzacji Stoczni Szczecińskiej Nowej S.A. i Stoczni Gdynia S.A.

Reprezentacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.

Reprezentacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Warszawy.

Obsługa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Obsługa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę i serwis autobusów na rzecz Miejskich Zakładów Autobusowych sp. z o.o.

Obsługa podatkowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji sp. z o.o.

Obsługa podatkowa spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji sp. z o.o. przy obniżeniu kapitału zakładowego i wydaniu nieruchomości wspólnikowi tytułem wynagrodzenia za zbycie udziałów w celu umorzenia.

Zobacz wszystkie

Doradztwo na rzecz m.st. Warszawy przy likwidacji jednostki budżetowej

Kompleksowe doradztwo na rzecz m.st. Warszawy przy likwidacji jednostki budżetowej (Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych) i wniesieniu pozostałego po niej majątku do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.