Postępowanie karne

Prawnicy Stolarek&Grabalski posiadają bogate doświadczenie w postępowaniach karnych, w tym również z zakresu odpowiedzialności karnej podmiotów gospodarczych oraz w sprawach karnoskarbowych. Doradztwo obejmuje reprezentowanie Klientów na wszystkich etapach postępowań karnych.

Zakres doradztwa:

  • doradztwo w zakresie prawno-karnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej;
  • reprezentowanie Klientów na wszystkich etapach postępowań karnych w charakterze obrońcy, pełnomocnika posiłkowego czy oskarżyciela posiłkowego;
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia.

Zespół:

michal.stolarek@msag.pl
Michał Stolarek

Michał Stolarek
Wspólnik Zarządzający, Radca Prawny

Michał Stolarek
katarzyna.nowicka@msag.pl
Katarzyna Nowicka

Katarzyna Nowicka
Adwokat

Katarzyna Nowicka
Małgorzata Dębowska

Małgorzata Dębowska
Radca Prawny

Małgorzata Dębowska

Projekty

Zobacz wszystkie