Postępowanie karne

Prawnicy Stolarek i Wspólnicy posiadają bogate doświadczenie w postępowaniach karnych, w tym również z zakresu odpowiedzialności karnej podmiotów gospodarczych oraz w sprawach karnoskarbowych. Doradztwo obejmuje reprezentowanie Klientów na wszystkich etapach postępowań karnych.

Zakres doradztwa:

  • doradztwo w zakresie prawno-karnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej;
  • reprezentowanie Klientów na wszystkich etapach postępowań karnych w charakterze obrońcy, pełnomocnika posiłkowego czy oskarżyciela posiłkowego;
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia.