IPO SPO

Zespół Stolarek i Wspólnicy posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji ofert publicznych akcji (IPO, SPO), transakcji nabycia znacznych pakietów akcji oraz bieżącego doradztwa na rzecz spółek publicznych, w tym także w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych. Prawnicy Kancelarii doradzali również wielu emitentom przy realizacji programów motywacyjnych.

Zakres doradztwa:

  • przygotowanie prospektów emisyjnych;
  • postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego;
  • wykonywanie obowiązków informacyjnych;
  • umowy gwarantowania emisji;
  • przygotowanie dokumentacji oraz implementacja programów motywacyjnych w spółkach publicznych.

Projekty

Pierwsza oferta publiczna (IPO) Optopol S.A.

Doradztwo na rzecz emitenta, Optopol S.A. (branża medyczna), w związku z pierwszą ofertą publiczną (IPO). Zakres prac obejmował przygotowanie prawnej części prospektu emisyjnego, przygotowanie uchwał korporacyjnych wymaganych w związku z IPO oraz reprezentowanie emitenta w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Pierwsza oferta publiczna (IPO) Komputronik S.A.

Doradztwo na rzecz emitenta, Komputronik S.A. (branża IT), w związku z pierwszą ofertą publiczną (IPO). Zakres prac obejmował przygotowanie prawnej części prospektu emisyjnego, przygotowanie uchwał korporacyjnych wymaganych w związku z IPO oraz reprezentowanie emitenta w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Pierwsza oferta publiczna (IPO) Interferie S.A.

Doradztwo na rzecz emitenta, Interferie S.A. (branża turystyczna), w związku z pierwszą ofertą publiczną (IPO). Zakres prac obejmował przygotowanie prawnej części prospektu emisyjnego, przygotowanie uchwał korporacyjnych wymaganych w związku z IPO oraz reprezentowanie emitenta w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego.