Spółki i restrukturyzacja

Prawnicy Stolarek i Wspólnicy posiadają bogate doświadczenie projektach o charakterze restrukturyzacyjnym, obejmujących łączenia, podziały, wydzielenia oraz przekształcania spółek, a także przenoszenie aktywów lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa (ZCP). Nasz zespół doradzał w przedsięwzięciach realizowanych zarówno przez znaczące grupy kapitałowe, w tym spółki publiczne, jak również przedsiębiorstwa o charakterze rodzinnym, przygotowujące się do pozyskania inwestorów dla dalszego ich rozwoju.

Nasz zespół stale doradza Klientom w bieżących kwestiach korporacyjnych.

Pracowaliśmy na rzecz Klientów z sektora przemysłowego, farmaceutycznego, ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego, ochrony zdrowia, dóbr konsumpcyjnych oraz IT.

Doradztwo Stolarek i Wspólnicy obejmuje wsparcie na wszystkich etapach restrukturyzacji, poczynając od przygotowania założeń koncepcji i struktury planowanej restrukturyzacji, po jej implementację oraz rejestrację we właściwym sądzie.

Zakres doradztwa:

  • badanie due diligence w zakresie niezbędnym dla celów restrukturyzacji;
  • opracowanie założeń restrukturyzacji;
  • implementacja restrukturyzacji;
  • koordynacja prac doradców w związku z implementacją przyjętej koncepcji restrukturyzacji;
  • wsparcie Klienta przy pozyskaniu zgód lub zezwoleń oraz w związku z koniecznością dokonania wymaganych zgłoszeń lub zawiadomień;
  • wsparcie w działaniach post-restrukturyzacyjnych.

Projekty

Doradztwo na rzecz Link4

Doradztwo na rzecz grupy Link4 w Polsce (branża ubezpieczeniowa) w związku z połączeniem spółek w ramach grupy kapitałowej.

Doradztwo na rzecz Medicover

Doradztwo na rzecz grupy Medicover w Polsce (branża ochrony zdrowia) w związku z połączeniem spółek w ramach grupy kapitałowej.

Doradztwo na rzecz T-Mobile

Doradztwo na rzecz grupy T-Mobile w Polsce (branża telekomunikacyjna) w związku z połączeniem spółek w ramach grupy kapitałowej.