Spory arbitrażowe

Prawnicy Stolarek&Grabalski posiadają bogate doświadczenie w zakresie postępowania przed sądami arbitrażowymi w sprawach cywilnych oraz dotyczących prawa handlowego. Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi oraz  sądami powszechnymi w przedmiocie zarówno uznania wyroku sądu arbitrażowego, jak również uchylenia wyroku sądu arbitrażowego.

Zakres doradztwa:

  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi;
  • prowadzenie negocjacji ugodowych i mediacji;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi w przedmiocie zarówno uznania wyroku sądu arbitrażowego, jak również o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego.

Zespół:

marek.kempinski@msag.pl
Marek Kempiński

Marek Kempiński
Wspólnik, Radca Prawny

Marek Kempiński
katarzyna.nowicka@msag.pl
Katarzyna Nowicka

Katarzyna Nowicka
Adwokat

Katarzyna Nowicka
Wojciech Bialik

Wojciech Bialik
Of Counsel

Wojciech Bialik

Projekty

Doradztwo na rzecz przedsiębiorcy

Reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniu o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego.

Doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy inwestycji

Reprezentowanie generalnego wykonawcy inwestycji w postępowaniu arbitrażowym o zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonania przez wykonawcę robót dodatkowych.

Doradztwo na rzecz spółki zagranicznej

Reprezentowanie spółki zagranicznej w postępowaniu o uznanie wyroku krajowego sądu arbitrażowego. Sprawa zakończyła się orzeczeniem Sądu Najwyższego (Postanowienie z dnia 14.01.2015 r., sygn. akt I CZ 97/14)

Doradztwo na rzecz spółki zagranicznej

Reprezentowanie spółki zagranicznej w postępowaniu o uznanie wyroku zagranicznego sądu arbitrażowego. Sprawa zakończyła się orzeczeniem Sądu Najwyższego korzystnym dla Klienta (Postanowienie z dnia 13.09.2012 r., sygn. akt V CSK 323/11).

Zobacz wszystkie

Doradztwo na rzecz spółki cypryjskiej

Reprezentowanie spółki cypryjskiej w sporze przed sądem arbitrażowym dotyczącym ważności zawartej przez strony umowy zbycia udziałów oraz przed sądem powszechnym o uznanie wyroku sądu arbitrażowego.