Spory arbitrażowe

Prawnicy Stolarek i Wspólnicy posiadają bogate doświadczenie w zakresie postępowania przed sądami arbitrażowymi w sprawach cywilnych oraz dotyczących prawa handlowego. Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi oraz  sądami powszechnymi w przedmiocie zarówno uznania wyroku sądu arbitrażowego, jak również uchylenia wyroku sądu arbitrażowego.

Zakres doradztwa:

  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi;
  • prowadzenie negocjacji ugodowych i mediacji;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi w przedmiocie zarówno uznania wyroku sądu arbitrażowego, jak również o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego.

Projekty

Doradztwo na rzecz przedsiębiorcy

Reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniu o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego.