Spory cywilne

Prawnicy Stolarek i Wspólnicy posiadają bogate doświadczenie w zakresie postępowania sądowego w sprawach cywilnych, a także z zakresu prawa handlowego oraz prawa pracy. Doradztwo obejmuje pomoc prawną w rozwiązywaniu sporów zarówno polubownie, jak i na drodze sądowej. Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.

Zakres doradztwa:

  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym;
  • przygotowanie strategii procesowych w postępowaniach sądowych;
  • prowadzenie negocjacji ugodowych
  • reprezentowanie Klientów w mediacji.

Projekty

Doradztwo na rzecz spółki komunalnej

Stałe reprezentowanie spółki komunalnej (transport publiczny) w sporach pracowniczych, w tym sporach na tle postanowień układów zbiorowych pracy.

Doradztwo na rzecz fundacji

Reprezentowanie fundacji w sporze z bankiem finansującym projekt inwestycyjny fundacji. Działania Kancelarii doprowadziły do uchylenia zajęcia rachunku fundacji, na którym były zgromadzone środki pomocowe z Unii Europejskiej. W skierowane zostało zagadnienie prawne do Sądu Najwyższego, który podzielił stanowisko Kancelarii o niedopuszczalności kwestionowanego przez Kancelarię zajęcia (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26.02.2015 r. sygn. akt III CZP 104/14).

Doradztwo na rzecz spółki z branży usług finansowych

Reprezentowanie spółki z branży usług finansowych w sporze sądowym o zapłatę, gdzie wartość roszczeń dochodzonych od spółki przekracza kwotę 1 mln PLN.

Doradztwo na rzecz gminy Piaseczno

Reprezentowanie gminy Piaseczno w sporze z deweloperem w związku z inwestycją deweloperską.