Spory podatkowe

Prawnicy Stolarek i Wspólnicy reprezentują Klientów w postępowaniach podatkowych oraz w sporach podatkowych przed sądami administracyjnymi. Mamy bogate doświadczenie zarówno w postępowaniach toczących się przed organami podatkowymi, jak i przed organami kontroli skarbowej. Nasz zespół prowadził liczne sprawy sporne dotyczące m.in. podatku VAT, CIT, PIT oraz podatku od nieruchomości.

Zakres doradztwa:

  • postępowania podatkowe, kontrole podatkowe oraz postępowania przed sądami administracyjnymi;
  • postępowania karno-skarbowe;
  • indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego.

Projekty

Postępowania dotyczące skutków podatkowych umów zawieranych przez kadrę menedżerską

Reprezentowanie Klientów w postępowaniach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatkowych świadczeń przekazywanych menedżerom w ramach programów motywacyjnych (opcje menedżerskie).

Postępowania dotyczące prawa do odliczenia podatku VAT

Wielokrotne reprezentowanie Klientów w postępowaniach podatkowych, w których organy podatkowe kwestionowały prawo do odliczenia podatku VAT.

Postępowania w sprawie podatku od nieruchomości

Reprezentowanie wiodącej spółki z branży medycznej w postępowaniach w sprawie podatku od nieruchomości dotyczących m.in. możliwości stosowania obniżonych stawek podatku.

Postępowanie dotyczące VAT od aportu nieruchomości

Doradztwo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w związku z postępowaniem dotyczącym podatku VAT od aportu działek zabudowanych i niezabudowanych do jednej ze spółek komunalnych.

Zobacz wszystkie

Postępowanie w zakresie podatku dochodowego od różnic kursowych

Reprezentowanie jednej z największych firm z branży budowlanej na polskim rynku w postępowaniu dotyczącym podatku dochodowego od różnic kursowych w związku z rozliczeniem gwarancji bankowych i korektą wynagrodzenia przy realizacji znaczącej inwestycji.