Spory z zakresu prawa pracy

Prawnicy Stolarek i Wspólnicy posiadają szerokie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sporach z zakresu prawa pracy. Nasz zespół uczestniczył w postępowaniach związanych w szczególności z zakończeniem stosunku pracy, mobbingiem oraz dyskryminacją pracowników. Posiadamy również doświadczenie w sporach związanych z naruszeniem przez pracowników oraz kadrę zarządzającą umów o zakazie konkurencji.

Zakres doradztwa:

  • postępowania przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym;
  • postepowania przed kolegium arbitrażu społecznego;
  • negocjacje ugodowe i mediacje.

Projekty

Reprezentacja pracodawców w indywidualnych sporach pracowniczych

Stała obsługa prawna dla pracodawców między innymi z branży transportu publicznego, usług komunalnych oraz usług medycznych; w tym reprezentowanie ich przed sądami pracy w sporach dotyczących rozwiązywania umów o pracę, wypadków przy pracy i chorób zawodowych, mobbingu oraz dyskryminacji.

Reprezentacja pracodawców w sporach zbiorowych

Doradztwo na rzecz pracodawcy, w którym działało dziewięć organizacji związkowych, w sporze zbiorowym dotyczącym podwyżek i zmian zasad wynagradzania. Doradztwo obejmowało negocjacje z organizacjami związkowymi oraz reprezentację spółki przed kolegium arbitrażu społecznego.