Wygrana w sporze z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska

05.12.2016

Kancelaria reprezentowała Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawa sp. z o.o. w sporze z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił wniosek Kancelarii o wstrzymanie wykonania decyzji GIOŚ nakazującej zaprzestanie użytkowania instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przetwarzającej ok. 230 tys. ton odpadów rocznie. Kancelaria wskazywała, że w sprawie zachodzą nadzwyczajne przesłanki uzasadniające wstrzymanie wykonania decyzji do czasu prawomocnego zakończenia sporu. Sąd zgodził się z argumentacją Kancelarii.

Następne artykuły

Hanna Majszczyk nowy Of Counsel

Hanna Majszczyk nowy Of Counsel

01.10.2017

Z dniem 1 października do zespołu Kancelarii dołączyła pani Hanna Majszczyk na stanowisko Of Counsel.

czytaj dalej >>

Hanna Majszczyk nowy Of Counsel
Zobacz wszystkie