Zatrudnienie

Prawnicy Stolarek i Wspólnicy posiadają szerokie doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa pracy, w szczególności w przygotowaniu oraz negocjowaniu umów dotyczących zatrudnienia pracowników, w tym umów o pracę, kontraktów menedżerskich oraz umów o zakazie konkurencji, a także dokumentacji wewnętrznej pracodawcy związanej z zatrudnieniem pracowników.

Nasz zespół doradza również w procesach restrukturyzacji zatrudnienia, w tym zwolnieniach grupowych oraz transakcjach związanych z przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę.

Zakres doradztwa:

  • umowy o pracę oraz kontrakty menedżerskie;
  • umowy o zakazie konkurencji;
  • restrukturyzacja zatrudnienia;
  • przejście zakładu pracy;
  • due diligence z zakresu prawa pracy.

Projekty

Przejście zakładu pracy

Doradztwo na rzecz spółki z branży spożywczej w transakcji zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej przejście zakładu pracy. Doradztwo obejmowało przeprowadzenie audytu w zakresie zatrudnienia oraz przygotowanie dokumentacji w tym zakresie.

Audyt w zakresie kwestii pracowniczych

Doradztwo na rzecz inwestora w spółce z branży turystycznej. Zakres doradztwa obejmował badanie dokumentacji pracowniczej, wskazanie obszarów ryzyka w zakresie stosunków pracowniczych oraz potencjalnych rozwiązań pozwalających na zminimalizowanie tego ryzyka.

Restrukturyzacja zatrudnienia

Doradztwo na rzecz spółki kapitałowej zatrudniającej blisko 3 000 pracowników w związku z przygotowaniem programu odejść dobrowolnych. Zakres prac obejmował przygotowanie dokumentacji projektu, negocjacje ze związkami zawodowymi, jak również obsługę prawną po wdrożeniu programu.