Zatrudnienie

Prawnicy Stolarek&Grabalski posiadają szerokie doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa pracy, w szczególności w przygotowaniu oraz negocjowaniu umów dotyczących zatrudnienia pracowników, w tym umów o pracę, kontraktów menedżerskich oraz umów o zakazie konkurencji, a także dokumentacji wewnętrznej pracodawcy związanej z zatrudnieniem pracowników.

Nasz zespół doradza również w procesach restrukturyzacji zatrudnienia, w tym zwolnieniach grupowych oraz transakcjach związanych z przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę.

Zakres doradztwa:

  • umowy o pracę oraz kontrakty menedżerskie;
  • umowy o zakazie konkurencji;
  • restrukturyzacja zatrudnienia;
  • przejście zakładu pracy;
  • due diligence z zakresu prawa pracy.

Zespół:

michal.stolarek@msag.pl
Michał Stolarek

Michał Stolarek
Wspólnik Zarządzający, Radca Prawny

Michał Stolarek
agnieszka.skowron@msag.pl
Agnieszka Skowron

Agnieszka Skowron
Radca Prawny

Agnieszka Skowron
Małgorzata Dębowska

Małgorzata Dębowska
Radca Prawny

Małgorzata Dębowska
Katarzyna Nowicka

Katarzyna Nowicka
Adwokat

Katarzyna Nowicka

Projekty

Przejście zakładu pracy

Doradztwo na rzecz spółki z branży spożywczej w transakcji zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej przejście zakładu pracy. Doradztwo obejmowało przeprowadzenie audytu w zakresie zatrudnienia oraz przygotowanie dokumentacji w tym zakresie.

Audyt w zakresie kwestii pracowniczych

Doradztwo na rzecz inwestora w spółce z branży turystycznej. Zakres doradztwa obejmował badanie dokumentacji pracowniczej, wskazanie obszarów ryzyka w zakresie stosunków pracowniczych oraz potencjalnych rozwiązań pozwalających na zminimalizowanie tego ryzyka.

Restrukturyzacja zatrudnienia

Doradztwo na rzecz spółki kapitałowej zatrudniającej blisko 3 000 pracowników w związku z przygotowaniem programu odejść dobrowolnych. Zakres prac obejmował przygotowanie dokumentacji projektu, negocjacje ze związkami zawodowymi, jak również obsługę prawną po wdrożeniu programu.

Zobacz wszystkie