Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych

23.09.2016

Prezydent podpisał nowelizację ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

Zmiany dotyczą m.in. opodatkowania agio od aportów oraz korzyści podatkowych wynikających,  z niektórych czynności restrukturyzacyjnych -  tj. połączeń i podziałów spółek oraz wymiany udziałów.

O ile takie działania zostaną podjęte wyłącznie lub głównie w celu uzyskania korzyści podatkowych, podatnicy nie będą mogli zastosować przepisów, które przewidują ich neutralność. Zmiany w tym zakresie są kontynuacją obowiązujących od lipca b.r. przepisów o klauzuli unikania opodatkowania. W świetle nowych regulacji, badając skutki podatkowe czynności restrukturyzacyjnych, należy zwrócić szczególną uwagę na uzasadnienie ekonomiczne podejmowanych działań.

W przypadku braku takiego uzasadnienia, operacja może wiązać się z wysokimi obciążeniami podatkowymi. Inną istotną zmianą jest wysokość stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Na podstawie nowelizacji, stawka tego podatku dla małych podatników oraz tych rozpoczynających działalność ulega obniżeniu do 15%. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Następne artykuły

Hanna Majszczyk nowy Of Counsel

Hanna Majszczyk nowy Of Counsel

01.10.2017

Z dniem 1 października do zespołu Kancelarii dołączyła pani Hanna Majszczyk na stanowisko Of Counsel.

czytaj dalej >>

Hanna Majszczyk nowy Of Counsel
Zobacz wszystkie