Związki zawodowe

Zespół Stolarek i Wspólnicy posiada szerokie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w relacjach ze związkami zawodowymi, w tym w negocjacjach z organizacjami pracowniczymi oraz sporach zbiorowych.

Nasze doświadczenie zdobyliśmy pracując dla dużych Klientów działających w branżach przemysłowej, transportowej, medycznej oraz usługowej.

Zakres doradztwa:

  • negocjacje ze związkami zawodowymi;
  • spory zbiorowe.

Projekty

Spory zbiorowe/strajki

Doradztwo na rzecz pracodawcy, w którym działało dziewięć organizacji związkowych, w sporze zbiorowym dotyczącym podwyżek i zmian zasad wynagradzania. Doradztwo obejmowało negocjacje z organizacjami związkowymi oraz reprezentację spółki przed kolegium arbitrażu społecznego

Negocjacje układu zbiorowego

Uczestnictwo w negocjacjach dotyczących układu zbiorowego pracy w zakresie zasad wynagradzania u pracodawcy zatrudniającego 4 000 pracowników z branży transportu publicznego.